Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

10:00 - Thứ Sáu, 01/09/2017 Lượt xem: 937 In bài viết

Ngày 28/8/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường gửi thư chúc mừng nhân Kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2017); Sau đây Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2017

 

    Kính gửi: Các thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức, lao động ngành Thông tin và Truyền thông

 

         Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8/1947 – 30/8/2017), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức , lao động ngành Thông tin và Truyền thông lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

            Lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam là một phần lịch sử phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam, được tôi luyện và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, hy sinh cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc.

 

           Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của dân tộc, đội ngũ CBCNVC-LĐ ngành Thông tin và Truyền thông luôn luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của  Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc liên lạc là việc  quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, ví chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng, do đó đảm bảo thắng lợi”, quyết đem xương máu để giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống và đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

 

           Trong công cuộc đổi mới, ngành Thông tin và Truyền thông đã đi thẳng vào công nghệ hiện đại, tạo lập được một thị trường cạnh tranh lành mạnh, hài hòa lợi ích của cả nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ. Đồng hành cùng chuyên môn vượt qua mọi khó khăn thách thức, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng đã có sự đổi mới căn bản về nhận thức, lấy lao động sản xuất, lấy người lao động làm mục tiêu hành động, thúc đẩy sản xuất phát triển tạo ra hiệu quả kinh tế, từ đó nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, xây dựng đội ngũ và củng cố tổ chức công đoàn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông trong quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Ngành, công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động trong việc đề xuất, bàn bạc cùng chuyên môn để làm tốt công tác tư tưởng, khơi dậy động lực cho người lao động, bảo đảm chế độ khi nghirvieejc, từ đó giúp doanh nghiệp hồi phục và phát triển mạnh mẽ. Công đoàn tại các đơn vị quản lý nhà nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực có ảnh hưởng, tác động lớn trong xã hội như báo chí, xuất bản, quản lý thông tin trên mạng xã hội, quản lý thuê bao di động…

 

          Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, với truyền thống nghĩa tình và tình cảm chân thành, CBCNV-LĐ ngành Thông tin và Truyền thông luôn nhiệt tình trong hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội của Ngành, thực hiện tốt chương trình”Vì lợi ích đoàn viên”, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

          Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các thế hệ CBCNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông trong công cuộc đấu tranh dành độc lập, tự do của dân tộc và sự sáng tạo, dũng cảm đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế đất nước.

 

           Kết quả, kinh nghiệm cũng như những bài học từ thực tiễn tổ thức phong trào thi đua yêu nước, phương pháp vận động của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đóng góp vào sự phát triển, lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xứng đáng là đội ngũ lao động của một ngành có truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” và đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 

          Trong thời gian tới, tôi đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường các hoạt động vì lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; tham gia, phối hợp triển khai việc xây dựng và quản lý các thiết chế công đoàn; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm của Ngành và địa bàn công tác; tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

           Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông, CBCNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn ngành Thông tin  và Truyền thông sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức, thi đua học tập, lao động sản xuất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

         Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôi xin chúc mừng những thành công của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong 70 năm qua và chúc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo, động viên CBCNVC-LĐ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành  Thông tin và Truyền thông nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, tạo điểu kiện thuận lợi thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

            Chào thân ái!

Bùi Văn Cường

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 
Bình luận