Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, khóa XIV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

10:07 - Thứ Sáu, 26/01/2018 Lượt xem: 873 In bài viết

Sáng ngày 25/01/2018, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn, Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 dưới sự chủ trì của đ/c Chu Văn Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN.

 
 Toàn cảnh Hội nghị
 
         Tham dự Hội nghị có các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TT&TT VN khóa XIV.\ 
 
 Đ/c Chu Văn Bình phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đ/c Chu Văn Bình cho biết: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa XIV là bước chuẩn bị quan trọng cho hoạt động của Công đoàn TT&TT VN tiến tới Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV (nhiệm kỳ 2018 - 2023) nhằm đánh giá tổng kết những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đảm bảo sự kế thừa, phát huy hiệu quả cao nhất hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Hội nghị đã được nghe: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; dự thảo báo cáo công tác triển khai tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn TT&TT VN (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Theo các dự thảo báo cáo, Công đoàn TT&TT VN trong năm 2017 đã triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình chủ yếu như: Chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bằng các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện trong và ngoài Ngành; tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; các hoạt động công tác nữ công, đối ngoại triển khai nhiều nội dung phong phú, thiết thực và mở rộng; công tác tài chính đảm bảo chế độ kế toán theo quy định; công tác Ủy ban kiểm tra được Ban Chấp hành các cấp quan tâm và triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự ổn định cho hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn TT&TT VN, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư kiến nghị gửi đến tổ chức công đoàn.

Qua hoạt động năm 2017, Công đoàn TT&TT VN nêu ra những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác để đúc kết những kinh nghiệm, bài học cho hoạt động công đoàn trong năm tới. Đồng thời, dự thảo các báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng hoạt động để phối hợp cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác trong toàn Ngành.

Trong phần thảo luận của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã tổng hợp nhiều ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, đồng thời góp phần triển khai cụ thể, tích cực hơn nữa cho việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cũng như hoàn thành kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 của Công đoàn TT&TT VN.

          Kết thúc Hội nghị, các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng. 
 
 
Ban Tuyên Giáo
Bình luận