Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

01:24 - Thứ Sáu, 26/01/2018 Lượt xem: 921 In bài viết

Chiều ngày 25/01/2018, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đ/c Nguyễn Minh Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 
         Tham dự có các đ/c: Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; đ/c Chu Văn Bình - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam; Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN; cùng đại diện các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT VN.
 
  Đ/c Chu Văn Bình phát biểu khai mạc Hội nghị       
 

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Chu Văn Bình cho biết: Năm 2017, các cấp công đoàn ngành TT&TT đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời triển khai các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn TT&TT VN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Công đoàn TT&TT VN.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, toàn hệ thống Công đoàn ngành TT&TT đã tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, ưu tiên vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn Ngành đã bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề ra để tổ chức các phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nội dung và hình thức hoạt động có nhiều đổi mới thiết thực đối với đoàn viên, NLĐ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Công đoàn TT&TT Việt Nam tiếp tục đi đầu trong công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền giáo dục, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, làm tốt các công tác xã hội, từ thiện; chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn TT&TT VN và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Đ/c nhấn mạnh: Năm 2018, bên cạnh những nhiệm vụ công tác thường xuyên, định kỳ thì hoạt động công đoàn các cấp sẽ tập trung cao điểm vào việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Công đoàn TT&TT VN đề ra mục tiêu cho năm 2018, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực; triển khai chương trình vì lợi ích đoàn viên công đoàn gắn với chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn TT&TT Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, sức khỏe tốt, chuyên môn, tay nghề cao, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác, xây dựng ngành TT&TT phát triển bền vững.

         Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên các mặt lĩnh vực công tác.  
 
Đ/c Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
 

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Bùi Văn Cường biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của Công đoàn TT&TT VN. Đ/c đề nghị Công đoàn TT&TT VN quan tâm và có các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề nghị Công đoàn TT&TT VN tập trung một số nhiệm vụ trong năm 2087: Tập trung tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua để động viên CNVCLĐ trong toàn Ngành đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác của ngành TT&TT; tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Tổng Liên đoàn và ngành TT&TT; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ. 

 
Đ/c Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Hồng nhận định: Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong Ngành phối hợp tốt với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ TT&TT, nhất là trong giai đoạn Bộ tập trung chỉ đạo hoạt động sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và kiện toàn mô hình tổ chức của các doanh nghiệp trực thuộc; Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT đã giúp cho CNVCLĐ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bộ TT&TT.

Các phong trào thi đua, hoạt động sáng kiến, sáng tạo, hội thi tay nghề cũng như các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn TT&TT VN phát động chào mừng Ngày truyền thống ngành TT&TT, 70 năm Ngày thành lập Công đoàn TT&TT VN đã tạo sự gắn kết, động viên CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ngành TT&TT.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, CNVCLĐ tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ các chương trình biển đảo, đóng góp “Quỹ Vì người nghèo”, an sinh xã hội tại địa phương, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, trợ cấp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa…

Thứ trưởng nhấn mạnh, những thành tích của Công đoàn TT&TT VN, CNVCLĐ trong Ngành năm 2017 là to lớn và quan trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành TT&TT.

Thứ trưởng cũng đề nghị Công đoàn TT&TT VN trong năm 2018 cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ TT&TT và cụ thể hóa trong các chương trình công tác của Công đoàn TT&TT VN. Với vai trò là người đồng hành cùng chuyên môn, Công đoàn TT&TT VN cần chủ động hơn trong việc làm tốt tư tưởng cho CNVCLĐ trong giai đoạn mới, tạo sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy động lực cho NLĐ, tạo khí thế hăng hái thi đua quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

Công đoàn TT&TT VN chỉ đạo và tổ chức để các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình công tác cụ thể, bám sát với nhiệm vụ của đơn vị với mục tiêu hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị;

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, tổ chức tốt các phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, đẩy mạnh phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phong trào thi đua cần cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Ngành, thực tế và đặc thù của từng đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, trí sáng tạo của đông đảo CNVCLĐ;

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc xây dựng và học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất, giai đoạn, chú trọng tới các tập thể cơ sở và cá nhân, nhất là đối tượng trực tiếp sản xuất;

Vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập nhằm xây dựng đội ngũ năng lực, trình độ đáp ứng tốc độc phát triển của ngành TT&TT và yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Tổ chức tốt Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bảo đảm mọi chế độ phúc lợi cho NLĐ; Tổ chức nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị trong, ngoài Ngành để NLĐ được hưởng nhiều chế độ chính sách ưu đãi hơn nữa;

Chuẩn bị và thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức, công tác nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV.

Cũng tại Hội nghị đã được nghe 04 báo cáo tham luận: CĐ Bưu chính Viễn thông Việt Nam với chủ đề “Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua"; CĐ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với chủ đề “Vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia và triển khai tốt các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn phát động, góp phần đẩy mạnh hoạt động SXKD của đơn vị”; CĐ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone với chủ đề “Triển khai các chế độ chính sách để làm tốt chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ”; CĐ Báo VietNamNet với chủ đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền”.

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 21 công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT VN và Cờ thi đua của Công đoàn TT&TT VN cho 07 công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT VN cũng được trao tại Hội nghị.

         Nhân dịp này, Công đoàn TT&TT VN đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết sum vầy năm 2018". 
 
         Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
 Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT VN nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN
 
 Các công đoàn trực thuộc nhận Cờ thi đua của Công đoàn TT&TT VN
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và các đại biểu dự Hội nghị tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình "Tết sum vầy năm 2018" 
Ban Tuyên Giáo
Bình luận