Triển khai Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn

04:42 - Thứ Tư, 11/04/2018 Lượt xem: 700 In bài viết

Thiết thực chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngày 01/8/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018

          .
         Thực hiện văn bản số 350/TLĐ ngày 07/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo đến các Công đoàn trực thuộc Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn với chủ đề: "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động"
 
         Để nắm thông tin chi tiết cuộc thi, Các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai theo Kế hoạch số 32/KH-TLĐ (đường dẫn: http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/158/ke-hoach-so-32kh-tld
Bình luận