Lấy 10 chữ vàng làm thước đo hành động

10:59 - Thứ Ba, 22/05/2018 Lượt xem: 824 In bài viết

Phát huy giá trị 10 chữ vàng truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, những năm qua, các cấp Công đoàn Tổng Công ty (TCty) Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tập hợp sự đoàn kết của tập thể CNVCLĐ, kề cận, sát cánh cùng chuyên môn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành mọi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đó xây dựng cơ quan, đơn vị ngày một phát triển, góp phần cải thiện điều làm việc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

 

      Thời gian qua, thị trường bưu chính trong nước cạnh tranh quyết liệt, mặt khác, từ năm 2013, trợ cấp công ích bằng tiền của Nhà nước dành cho Tổng Công ty kết thúc; đơn vị vừa phải phát triển kinh doanh, vừa phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích của Nhà nước. Giai đoạn này cũng là thời điểm Tổng Công ty thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại sản xuất, bố trí lại lao động trên toàn mạng lưới... Những yếu tố đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD cũng như tác động trực tiếp đến đời sống, tư tưởng của CNVCLĐ.
 

Trước bối cảnh ấy, với vai trò là tổ chức đại diện của NLĐ, Công đoàn Tổng Công ty BĐVN đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, giúp NLĐ hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của Tổng Công ty cũng như tin tưởng vào đường lối đúng đắn của lãnh đạo doanh nghiệp; xác nhận rõ trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay hành động để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Chủ tịch HĐTV và BTV Công đoàn Tổng Công ty đã ban hành Chỉ thị liên tịch phát động tổ chức các phong trào thi đua hằng năm. Để triển khai, Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Tổng Công ty phối hợp phát động các phong trào thi đua mang tính toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động; đồng thời đổi mới phương thức tổ chức, nội dung phong trào, hướng về NLĐ trực tiếp, qua đó khích lệ, động viên và thu hút sự tham gia hưởng ứng của CNVCLĐ.

 

Những phong trào như: “Lao động bán hàng giỏi”, “Khai thác viên giỏi”, “Lao động vận chuyển Bưu chính giỏi”, “Bưu tá tận tuỵ”... đã thu hút nhiều CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào, mỗi năm đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được Tổng Công ty khen thưởng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

 

Cuộc vận động “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính” do Công đoàn Tổng Công ty phát động với nhiều chương trình thi đua như: “Nâng cao chất lượng khâu phát năm 2014”; “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát” các năm 2015, 2016, 2017; “Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phát triển kinh doanh bưu chính quốc tế năm 2016”; hay chương trình “Đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên Bưu điện” (giai đoạn 1); “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp” (giai đoạn 2) cũng có sức lan tỏa đến từng đơn vị cơ sở. Qua những phong trào này, diện mạo của các điểm giao dịch bưu điện không ngừng được thay đổi theo hướng ngày một nâng cao từ chất lượng dịch vụ đến phong cách phục vụ. Minh chứng rõ nhất là năm 2016, Tổng Công ty đã được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trao chứng chỉ hạng B về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế.

 

Bên cạnh những phong trào trên, còn phải kể tới phong trào “Chung tay vun đắp điểm Bưu điện – Văn hóa xã”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hay những cuộc vận động như: “Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả BHXH” năm 2013; “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển Tổng Công ty và kinh tế đất nước” năm 2015. Hoặc một số phong trào mang dấu ấn ở cơ sở như: “Chung tay bảo toàn bưu gửi”; “Bảng Vàng thi đua hàng tháng”; “Thi đua phát triển khách hàng mới dịch vụ BCCP”; “Xây dựng điểm Bưu điện – Văn hóa xã kiểu mẫu”; “Phát triển dịch vụ BHYT, BHXH tự nguyện”; “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, văn minh”; “Thúc đẩy kinh doanh dịch vụ chuyển phát hành chính công”…

Việc tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phục vụ hằng năm của Tổng Công ty. Cụ thể: Tổng doanh thu tăng bình quân 21,9%/năm; năng suất lao động bình quân tăng 17,9%/năm; lợi nhuận bình quân tăng 43,6%/năm. Trong giai đoạn 5 năm, Tổng Công ty đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2009-2013 và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích đặc biệt xuất sắc trong 10 năm đổi mới hoạt động kinh doanh, phục vụ giai đoạn 2007-2017. Năm 2013, Tổng Công ty được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT&TT; từ năm 2014 đến năm 2016 liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Năm 2013, Công đoàn Tổng Công ty được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn TT&TT Việt Nam; từ năm 2014 đến năm 2016 liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, chuyên môn TCty và công đoàn các cấp khen thưởng.

 

Bên cạnh tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn Tổng Công ty BĐVN cũng quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng, triển khai, thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, như: Tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Bộ LĐ-TB&XH. Phối hợp cùng với chuyên môn thương thảo, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật cho NLĐ. Chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ, thực hiện chế độ khám chữa bệnh và điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với CBCNV và cán bộ hưu trí bưu điện. Chủ động rà soát, thương lượng với chuyên môn nâng mức hỗ trợ NLĐ. Tham gia đóng góp ý kiến với chuyên môn về các cơ chế, chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ như cơ chế kế hoạch, tiền lương và phân phối thu nhập, dự thảo Nội quy lao động của TCty… Đồng thời, tham gia với chuyên môn xây dựng các quy chế của TCty, qua đó đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền và lợi ích giữa đại diện người sử dụng lao động và NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp.

 

Hàng năm, Công đoàn Tổng Công ty đều phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị NLĐ. Nội dung chủ yếu trong Hội nghị NLĐ tại các đơn vị là tìm ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD và phục vụ, tham gia xây dựng, điều chỉnh, bổ sung TƯLĐTT, các quy chế nội bộ đơn vị, các cơ chế, chính sách liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ… của NLĐ. Tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng phương án rà soát tổ chức sản xuất, sắp xếp lại lao động, trực tiếp bố trí cán bộ tham gia các tổ công tác về cơ sở rà soát lao động nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, trong năm 2016, Công đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến với chuyên môn xây dựng hệ thống thang bảng lương mới của Tổng Công ty làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ. Các chế độ, chính sách đối với NLĐ như BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ… đều được thực hiện đầy đủ. Trong các dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đầu mối đơn vị trực tiếp sản xuất có lưu lượng hàng hóa vận chuyển lớn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện điều trị trong dịp Tết. Vào dịp Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm, Tổng Công ty cùng với công đoàn tặng quà cho các gia đình CNVCLĐ có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 5 năm qua, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 08 ngôi nhà, giúp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm sinh sống và làm việc. Công đoàn Tổng Công ty còn quan tâm tới việc thực hiện công tác từ thiện xã hội như các chương trình “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủng hộ đồng bào, chiến sỹ Trường Sa, tham gia hiến máu nhân đạo “Hành trình Đỏ”, “Giọt hồng yêu thương”… góp phần chung tay cùng cộng đồng xây dựng quê hương Việt Nam ngày một thịnh vượng, tươi đẹp.

 

Có thể khẳng định, mặc dù có nhiều khó khăn và thử thách, song, với truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện, Công đoàn Tổng Công ty BĐVN đã và đang làm tốt công tác tập hợp sức mạnh đoàn kết của CNVCLĐ, phát huy tinh thần tận tụy, sáng tạo trong lao động để cùng chuyên môn đưa “con thuyền” Tổng Công ty vững vàng vượt lên trên biển lớn.

 

Tạp chí Lao động và Công đoàn
Bình luận

Tin khác