Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

02:47 - Thứ Ba, 08/01/2019 Lượt xem: 1342 In bài viết

Thực hiện công văn số 333/BTG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đăng tải "Đề cương Tuyên truyền" và đề nghị các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ:

Bình luận