Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn

03:07 - Thứ Sáu, 28/02/2020 Lượt xem: 1430 In bài viết

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Vtệt Nam về việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

 
         Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đăng tải Nghị quyết nói trên để các công đoàn trực thuộc theo dõi và triển khai thưc hiện;
 
         Tải toàn văn Nghị quyết tại:
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác