Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

04:32 - Thứ Tư, 15/04/2020 Lượt xem: 710 In bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-TLĐ ngày 10/4/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn; Kế hoạch số 104/KH-CĐTTTT ngày 24/3/2020 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân 2020, Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 như sau:

Ban CSPL
Bình luận

Tin khác