Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020

10:23 - Thứ Sáu, 22/05/2020 Lượt xem: 565 In bài viết

Năm 2020, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành kế hoạch truyền thông

 
         Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch tại địa chỉ:
 
          
Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác