Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

10:18 - Thứ Ba, 15/09/2020 Lượt xem: 529 In bài viết

Thực hiện công văn số 480/TLĐ-TG ngày 18/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng;

 

Theo đó, nhằm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong CNVCLĐ về truyền thống công tác dân vận của Đảng trước, trong và sau ngày 15 tháng 10 năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị.
 
Đề cương đính kèm:
 
http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/219/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang 
 

Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác