Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng- hè và chương trình "Hành trình Đỏ' lần thứ VIII- năm 2020

09:33 - Thứ Tư, 30/09/2020 Lượt xem: 93 In bài viết

Đường dẫn văn bản tại: 
 
http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/222/bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chien-dich-nhung-giot-mau-hong--he-va-chuong-trinh-hanh-trinh-do'-lan-thu-viii--nam-2020 
Ban Tuyen giáo
Bình luận

Tin khác