Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

04:37 - Thứ Tư, 30/09/2020 Lượt xem: 91 In bài viết

 
Thực hiện  Công văn số 9275-CV/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và hướng dẫn số 153-HD/BTGTW ngày 18 tháng 9 băn 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin giới thiệu đề cương tuyên truyền để các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị.
 
Tải Đề cương theo địa chỉ:
http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/223/tuyen-truyen-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-thu-x-va-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-to-huu 
Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác