Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

02:27 - Thứ Hai, 12/10/2020 Lượt xem: 157 In bài viết

Ngày 09/10/2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.

 

Tham dự Hội nghị, có đ/c Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; đ/c Trịnh Thanh Hằng, UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Tổng Liên đoàn LĐVN; đ/c Phạm Minh Tiến, UV Ban cán sự Đảng, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện 10 Công đoàn Ngành Trung ương trong Khối thi đua; đại diện lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các đơn vị cùng sự tham gia của 140 nữ công nhân viên chức lao động ngành Thông tin và Truyền thông được biểu dương khen thưởng.

 
 Đ/c Chu Văn Bình. Chủ tịch Công đoàn TTTTVN  phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Với hơn 34 nghìn nữ CNVCLĐ, chiếm 42,3% trên tổng số đoàn viên công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông, nữ CNVCLĐ nhìn chung đáp ứng mọi công việc được giao, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, giữ gìn nét truyền thống người phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên mọi mặt trận công tác.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Công đoàn TTTTVN đã quán triệt những quan điểm, mục tiêu công tác nữ công trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về công tác nữ. Công tác tuyên truyền phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có liên quan trực tiếp đến lao động nữ: Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Nghị định số 85/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; các chế độ mới liên quan đến lao động nữ trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 01/01/2016, Luật Công đoàn, Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới...

Triển khai nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động… đến các Công đoàn trực thuộc, góp phần tạo nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác nữ và công tác vận động nữ, chỉ đạo hoạt động công tác nữ đi vào nề nếp, đưa phong trào và hoạt động nữ công tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, quan tâm tạo điều kiện để lao động nữ ngành Thông tin và Truyền thông phát huy năng lực trên mọi lĩnh vực công tác.

Công đoàn TTTTVN chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức nhiều phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", các cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Công tác tổ chức kiểm tra và khảo sát việc thực hiện các chế độ, chính sách với lao động, được các cấp công đoàn quan tâm kịp thời, không để xảy ra tố cáo, khiếu nại, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về lao động nữ và trẻ em trong toàn Ngành. Các đơn vị luôn chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ; các chế độ dành riêng cho lao động nữ được quan tâm như: Thời gian và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi; chế độ thai sản, ốm đau; bố trí công việc phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ, được khám sức khỏe 01 lần/năm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lao động nữ, công tác quy hoạch luôn được quan tâm, tạo điều kiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng cao cả về trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, được lãnh đạo các cấp tin tưởng. Trong giai đoạn 2010 - 2020, có 969 nữ/tổng số 1.245 người tham gia Ban Chấp hành Công đoàn, chiếm tỷ lệ 44%; 100% các cơ quan, đơn vị có 30% lao động nữ trở lên có nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt được tổ chức công đoàn giới thiệu. Các cấp công đoàn tổ chức gần 10.000 lớp tập huấn về công tác công đoàn, nữ công cho trên 100.000 lượt nữ CNVCLĐ được học tập kiến thức pháp luật, kiến thức giới và gia đình; tập huấn các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ công đoàn; nâng cao nhận thức về giới, sức khoẻ sinh sản, phòng và chống các tệ nạn xã hội… 100% nữ CNVCLĐ được tham gia học tập ít nhất một hình thức đào tạo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nữ CNVCLĐ toàn Ngành tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhiều Ban Nữ công cơ sở đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, hoạt động từ thiện, đóng góp với tổng kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

         Trong giai đoạn 2015 - 2020, Công đoàn TTTTVN phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TTTT (Ban VSTBPN) tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho hàng trăm cán bộ làm công tác bình đẳng giới và cán bộ công đoàn các cấp. Tháng Hành động Vì trẻ em (01/6 - 30/6) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các cấp công đoàn tổ chức biểu dương các gia đình tiêu biểu; tổ chức hoạt động hè, hoạt động thiếu nhi, biểu dương thành tích học tập con CNVCLĐ; thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn... 100% các đơn vị triển khai tốt các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ, Công đoàn TTTTVN và các cấp công đoàn khen thưởng cho gần 300.000 lượt cháu, với số tiền thưởng hàng chục tỷ đồng. Trong giai đoạn 2014 - 2018, Công đoàn TTTTVN đề nghị Tổng liên đoàn hỗ trợ gần 300 triệu đồng cho 06 trường hợp là con CNVCLĐ của Ngành trong Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”. góp phần động viên tinh thần CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa gia đình CNVCLĐ với cơ quan, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. 
 
 
 Đ/c Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá cao kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được bằng những hoạt động phong phú và cách làm hiệu quả. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn TTTTVN tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của công tác vận động nữ CNVCLĐ, nhận thức về giới và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ; kịp thời xây dựng, sửa đổi chính sách đối với lao động nữ trong ngành Thông tin và Truyền thông.

 
 Đ/c Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn TTTTVN phát động thi đua
phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 - 2025

Trong giai đoạn 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của nữ CNVCLĐ ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tích và được tôn vinh khen thưởng tại Hội nghị.

         (Tải ảnh khen thưởng tại đường link: 
 
 
 

* Khen thưởng thành tích công tác chuyên môn giai đoạn 2010 - 2020

- Huân chương Lao động (các hạng Nhì, Ba): 29 nữ CNVCLĐ.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 93 lượt nữ CNVCLĐ.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 05 nữ CNVCLĐ.

- Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông: 823 lượt nữ CNVCLĐ.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 380 lượt nữ CNVCLĐ.

* Khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn giai đoạn 2010 - 2020

- Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐVN: 224 nữ CNVCLĐ.

- Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn LĐVN: 33 nữ CNVCLĐ.

- Bằng khen Công đoàn TTTTVN: hơn 4.700 lượt nữ CNVCLĐ.

* Thành tích khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2016 - 2020

- Cờ thi đua Tổng Liên đoàn: 01 tập thể.

- Bằng khen Tổng Liên đoàn: 01 cá nhân.

- Cờ Công đoàn TTTTVN: 13 tập thể.

- Bằng khen Công đoàn TTTTVN: 38 tập thể và 139 nữ CNVCLĐ.

 
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác