Tổ chức thực hiện cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019

11:42 - Thứ Sáu, 16/10/2020 Lượt xem: 69 In bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-TLĐ ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019;

 
         Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam giới thiệu Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ Luật lao động năm 2019, cụ thể theo đường dẫn:
 
         http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/225/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-tim-hieu-bo-luat-lao-dong-nam-2019 
Ban Tuyên giáo
Bình luận

Tin khác