Tổ chức 'Tuần lễ Áo dài”

05:52 - Thứ Hai, 01/03/2021 Lượt xem: 4045 In bài viết

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 905/CTPH-TLĐ-HLHPN ngày 09/6/2017 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017 – 2022 và triển khai công văn số 1608/TLĐ ngày 02/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức “Tuần lễ Áo dài”,

 

Công đoàn TTTTVN đề nghị các công đoàn trực thuộc chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

- Phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 01/3/2021 đến ngày 08/3/2021, tập trung đồng loạt vào ngày 08/3/2021 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

- Tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, thông qua các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị.    

            Công đoàn TTTTVN đề nghị các công đoàn trực thuộc thực hiện./. 

 
Tải văn bản tại:
 
http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/233/to-chuc-tuan-le-ao-dai 
 
 
Ban Nữ công
Bình luận