Bốn đơn vị thuộc Tập đoàn nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

02:52 - Thứ Hai, 15/03/2021 Lượt xem: 1519 In bài viết

Ngày 11/3/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao bằng khen cho các đơn vị có đóng góp đối với hoạt động Công đoàn Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020.

 
 Bốn đơn vị thuộc Tập đoàn nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 
Trong 5 năm qua, Công đoàn VPCP đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn VPCP khóa 34 đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ quan, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của VPCP. 
 
 
 
VPCP quán triệt tinh thần tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ, xây dựng VPCP là cơ quan hành chính nhà nước gương mẫu, chuyên nghiệp, hiện đại. Để có được những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn cúa nhiều đơn vị.
 
Nhằm ghi và cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng Công đoàn Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao bằng khen cho 28 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của Công đoàn Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt trong đó Tập đoàn chúng ta có 4 đơn vị được trao bằng khen đó là Tập đoàn VNPT, Công đoàn VNPT, Văn phòng Tập đoàn và VNPT VinaPhone.
 
Công đoàn VNPT
Bình luận