Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

02:53 - Thứ Sáu, 02/04/2021 Lượt xem: 3158 In bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-TLĐ ngày 15/3/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTT VN) hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4/2021

 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     - Nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của “Hiến máu cứu người” thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, đặc biệt nhân ngày 07/4.

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiết kiệm, hiệu quả và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong xã hội.

II. CHỈ TIÊU

Công đoàn các cấp có hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4; tuyên truyền, vận động được ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc quản lý cấp mình tham gia hiến máu tình nguyện; góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao tại địa phương.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN”

1. Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của hệ thống công đoàn (bản tin, trang web…) từ ngày 01/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 07/4/2021 về các nội dung:

          - Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

          - Cung cấp những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, các biện pháp hiến máu an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt thông điệp “Hiến máu thường xuyên để cứu giúp người bệnh và kiểm tra sức khỏe bản thân”.

          - Giới thiệu hình ảnh các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, địa phương và những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

          - Truyền thông thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); những quy định, biện pháp chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu.

          - Treo khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4/2021. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn một trong các thông điệp tuyên truyền sau:

“Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID”

“Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

“Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”

“Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ các nhà quản lý”

“Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”

2. Xác định việc tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia hiến máu cứu người là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cấp công đoàn. Từ đó, nghiên cứu các giải pháp duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động hình thành và phát triển các câu lạc bộ (hoặc đội) hiến máu dự bị như: “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, “Câu lạc bộ gia đình hiến máu”, “Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện”…

3. Tổ chức các hoạt động nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

4. Công đoàn các cấp huy động các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp cùng hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4”, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền máu khu vực, vùng, các khoa huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện đa khoa các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp nhận máu và chăm sóc người hiến máu, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

- Hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 7/4/2021.

- Phối hợp, tham gia với Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2021.

- Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện của các Công đoàn trực thuộc báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.

2.     Các công đoàn trực thuộc

     - Triển khai Hướng dẫn của Công đoàn TTTT VN thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

     - Vận động đoàn viên công đoàn tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện do Công đoàn TTTT Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội.

- Tùy vào điều kiện thực tế, phối hợp tổ chức hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, góp phần đảm bảo chỉ tiêu được giao của Bộ, Ngành, địa phương.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ công đoàn về hiến máu tình nguyện trên các kênh truyền thông nội bộ (Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị…). Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích.

- Tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo chính sách và quyền lợi đối với cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện. 
 
Tải văn bản tại:
 
Ban CSPL
Bình luận