Tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

06:20 - Thứ Tư, 07/04/2021 Lượt xem: 1554 In bài viết

Thực hiện Văn bản số 1766/TLĐ ngày 30/3/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

Thực hiện Văn bản số 1766/TLĐ ngày 30/3/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

    1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, chính quyền địa phương và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh, trước hết là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao, nhất là ở các địa phương đang có dịch trong cộng đồng.

     2. Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp rà soát, xây dựng phương án phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

     3. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ đã ban hành theo quy định; nắm bắt thông tin, nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp mới hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế và chủ trương tiêm vắc xin phòng bệnh đến đoàn viên, người lao động.

     5. Khen thưởng, biểu dương và đề xuất với Tổng Liên đoàn, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xem xét khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

       Đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, phản ánh về Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật)./. 

              Chi tiết văn bản tại:
 
 
Ban CSPL
Bình luận