Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021

05:58 - Thứ Hai, 12/04/2021 Lượt xem: 1584 In bài viết

Sáng 12/4, Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TTVN ) tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo và Thi đua khen thưởng năm 2021 cho cán bộ công đoàn khu vực phía Nam.

 
 
 Quang cảnh lớp tập huấn
 
Đối tượng tham dự tập huấn là cán bộ làm công tác tuyên giáo, thi đua khen thưởng tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TTTTVN, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số cán bộ thuộc các công đoàn cơ sở thành viên. 
 
 Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn
 

Trong 02 ngày, các đại biểu sẽ được phổ biến Tổng quan Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. Những nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật liên quan trực tiếp đến người lao động.  Hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh trên Smartphone phục vụ công tác tuyên truyền. Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; một số thay đổi trong quy chế  thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Vũ Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TTVN nhấn mạnh, nội dung tập huấn đề cập đến các vấn đề mang tính thời sự, được xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm. Đặc biệt là những vấn đề như tình hình kinh tế đất nước, sự phát triển của ngành TTTT, các chế đô chính sách mới liên quan đến NLĐ, các kỹ năng phục vụ công tác công đoàn.

Do đó, yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đã lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

 
https://daklak.gov.vn/
Bình luận