Thông báo về việc đề nghị xét tặng Bằng LĐST năm 2021

11:54 - Thứ Hai, 10/05/2021 Lượt xem: 2049 In bài viết

 

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-CĐTTTT 01/9/2016 ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam;

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo và đề nghị  các công đoàn trực thuộc triển khai các thủ tục đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021, cụ thể:

- Lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn cho các cá nhân theo Hướng dẫn của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đăng tải trên website Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/246/huong-dan-ldst-2020).

- Hồ sơ gửi về Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trước ngày 31/5/2021 và qua email: tdhung@mic.gov.vn.

         (Thông tin trao đổi, liên hệ qua số điện thoại 024.32373241- 0912213996)./. 
 
         Tải văn bản tại:
 
         QR Code:
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận