Hưởng ứng Tháng hành động Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

11:28 - Thứ Năm, 03/06/2021 Lượt xem: 2224 In bài viết

Hưởng ứng phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 và Hướng dẫn số 24/HD-TLĐ ngày 20/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2021, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

 

Các hoạt động hưởng ứng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, phù hợp với bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết tại:

 
QR Code:
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận