Triển khai các Cuộc thi về công tác Tuyên giáo

01:30 - Thứ Tư, 01/09/2021 Lượt xem: 2070 In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-TLĐ ngày 03/8/2021 về tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”, Kế hoạch số 125/KH-TLĐ ngày 12/8/2021 về tổ chức Cuộc thi video, clip về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Kế hoạch số 126/KH-TLĐ ngày 12/8/2021 về tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo và đề nghị các Công đoàn trực thuộc vận động CCVCLĐ tham gia các Cuộc thi, cụ thể:

 

1. Cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”: Sản phẩm dự thi là các bài viết thể hiện vai trò, nhận thức của tổ chức Công đoàn và CCVCLĐ về công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền về các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong CCVCLĐ, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

2. Cuộc thi video, clip và Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Sản phẩm dự thi là video, clip, ca khúc phản ánh, ca ngợi những hoạt động tiêu biểu, hình ảnh đẹp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, CCVCLĐ, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đang nỗ lực ngày đêm trong công cuộc phòng, chống dịch, khẳng định quyết tâm, đồng lòng và niềm tin của cả dân tộc sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

3. Tổ chức triển khai:

- Kế hoạch chi tiết 03 Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/264/trien-khai-cac-cuoc-thi-ve-cong-tac-tuyen-giao

       và QR code:


- Sản phẩm dự thi gửi về Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và qua email: pxhien@mic.gov.vn.

- Thời gian gửi bài dự thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”: Trước ngày 10/10/2021.

- Thời gian gửi video, clip và tác phẩm âm nhạc về phòng, chống Covid-19: Trước ngày 25/9/2021.

         Đề nghị các Công đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến đến đoàn viên, người lao động biết và tham gia. 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận