Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

04:47 - Thứ Hai, 06/09/2021 Lượt xem: 8882 In bài viết

Căn cứ Công văn số 2583/TLĐ ngày 01/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến

 
         Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo để các công đoàn trực thuộc phổ biến cho đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi
 
         Tham gia cuộc thi tại:
 
 
         QR Code:
 
         
 
         Tải Công văn tại:
 
 
         QR Code:
 
          
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận