Khảo sát tình hình thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015

10:08 - Thứ Hai, 06/12/2021 Lượt xem: 1710 In bài viết

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-TLĐ ngày 19/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 (Luật ATVSLĐ) trong hệ thống công đoàn, ngày 30/11/2021, tại trụ sở Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn LĐVN đã làm việc với Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn VNPT và Công đoàn cơ sở TCT Truyền thông thuộc Công đoàn VNPT về việc triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ.

 
 

Tham dự buổi làm việc có Đại diện Lãnh đạo Ban Quan hệ lao động; Ban CSPL Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động Tổng Liên đoàn LĐVN; Đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Ban Chính sách pháp luật và UBKT Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Đ/c Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Chính sách Công đoàn VNPT; Đại diện chuyên môn, công đoàn TCT Truyền thông.

Tại buổi làm việc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn VNPT và Công đoàn cơ sở TCT Truyền thông đã báo cáo, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật ATVSLĐ với các nội dung: Hoạt động của Hội đồng ATVSLĐ; Mạng lưới ATVSV; Thực hiện thống kê, báo cáo TNLĐ, BNN, điều tra TNLĐ, điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN, giải quyết chế độ TNLĐ, BNN cho người lao động; Việc tổ chức phát động, triển khai, đăng ký thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; Việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT có điều khoản về ATVSLĐ và điều kiện làm việc; Quyền, nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ; Huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường lao động…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật ATVSLĐ, đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan chế độ, chính sách cho người lao động theo Luật ATVSLĐ và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ hiện không còn phù hợp cần xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

 
Công đoàn VNPT
Bình luận