Về việc gia hạn thời gian thông báo tuyển dụng nhân viên tạp vụ

04:45 - Thứ Sáu, 06/05/2022 Lượt xem: 992 In bài viết

 
 Chi tiết tại:
 
http://congdoantttt.org.vn/van-ban/tu-lieu-tham-khao/274/thong-bao-tuyen-dung-nhan-vien-tap-vu 
Bình luận