Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2022

11:48 - Thứ Sáu, 26/08/2022 Lượt xem: 2460 In bài viết

 

Thực hiện Văn bản số 4794/TLĐ-VP ngày 18/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2022, đây là chương trình Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, giao Báo Lao động tổ chức thực hiện từ năm 2014 tới nay. Chương trình bình chọn những doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo lợi ích và cải thiện đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) đề nghị các công đoàn trên phối hợp với chuyên môn xem xét, đăng ký tham gia chương trình Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động”, hồ sơ gửi về Công đoàn TTTTVN trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, giới thiệu gửi Báo Lao động trước ngày 30/9/2022. (Hồ sơ kèm theo được đăng tải tại địa chỉ: http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-qppl/283/ho-so-tham-du-bhxh).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Công đoàn TTTTVN (đ/c Nguyễn Thanh Loan, chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, email: nt_loan@mic.gov.vn, số điện thoại: 0904123434)./. 

Công đoàn TTTTVN
Bình luận

Tin khác