Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” giai đoạn 2

02:32 - Thứ Sáu, 21/10/2022 Lượt xem: 1993 In bài viết

Tích cực hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, kết thúc giai đoạn 1, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT) đã đạt kết quả vượt dự kiến. Trên cơ sở đó, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã xác định đối tượng triển khai và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 2.

 
 Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: CĐTT&TT
 

Khơi dậy được sức sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ

Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Chương trình đã khơi dậy được lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của đoàn viên, CNVCLĐ ngành TT&TT Việt Nam; được đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành hưởng ứng sôi nổi. Qua đó, thiết thực đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn ngành; góp phần giúp ngành TT&TT Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Chương trình, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã kịp thời xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc; đặt mục tiêu đóng góp ít nhất hơn 8.000 sáng kiến và chia ra làm 2 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1 (từ tháng 02/2022 đến hết tháng 05/2022), đăng ký 3.000 sáng kiến; theo đó, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, mỗi đơn vị đăng ký đóng góp ít nhất 01 sáng kiến. Giai đoạn 2 (từ tháng 06/2022 đến tháng 09/2023), đăng ký hơn 5.000 sáng kiến; theo đó, dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2023) và chào mừng Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn TT&TT Việt Nam, mỗi đơn vị đăng ký đóng góp ít nhất 02 sáng kiến.

Nhằm thu hút sự hưởng ứng của đoàn viên công đoàn, NLĐ tại các đơn vị quyết tâm hoàn thành mục tiêu thi đua chỉ 3.000 sáng kiến giai đoạn 1, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã đăng ký chỉ tiêu trên với Tổng LĐLĐ Việt Nam và phát động “Tháng cao điểm thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến giai đoạn 1” để động viên đoàn viên, NLĐ phát huy sáng kiến.

Công đoàn TT&TT Việt Nam còn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến để tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị. Đồng thời, có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện, động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, các công đoàn trực thuộc chú trọng công tác tuyên truyền các sáng kiến, các giải pháp hay, mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình trên trang tin điện tử, website... nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận và thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

Xác định đối tượng, mục tiêu giai đoạn 2

 Công đoàn TT&TT Việt Nam trao Bằng khen cho 29 đơn vị có thành tích trong giai đoạn 1 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Ảnh CĐ TT&TT
 

Kết thúc giai đoạn 1, Công đoàn TT&TT Việt Nam có tổng số 3.572 sáng kiến, đạt 119% chỉ tiêu đề ra ban đầu. Trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao; đặc biệt, có 39 sáng kiến làm lợi trên 05 tỷ đồng, 14 sáng kiến làm lợi từ 20 đến 100 tỷ đồng.

Với kết quả đã đạt được, Công đoàn TT&TT Việt Nam được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen (là một trong 13 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận bằng hình thức này) và là Công đoàn ngành duy nhất trong Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Công đoàn TT&TT Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát huy những ưu điểm và thành tích đã đạt được của giai đoạn 1, Công đoàn TT&TT Việt Nam đang tích cực triển khai giai đoạn 2 với trọng tâm là đối tượng đoàn viên, CNLĐ trong khu vực sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu về số lượng đăng ký với Tổng LĐLĐ Việt Nam là 5.191 sáng kiến.

Đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đăng ký trong giai đoạn 2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng kịp thời NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng các sáng kiến, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. 

https://laodongcongdoan.vn
Bình luận

Tin khác