Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ hai, khóa XVI Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

04:18 - Thứ Ba, 09/04/2024 Lượt xem: 1024 In bài viết

Sáng ngày 03/4/2024, tại trụ sở 30 Hàng Chuối, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

 

   Tham dự Hội nghị có các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

         Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công, đối ngoại, tài chính, hoạt động của Ủy ban kiểm tra được Công đoàn TTTT Việt Nam tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bám sát và chủ động thực hiện toàn diện các mặt nhiệm vụ công tác công đoàn. 
 
 Đ/c Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Công đoàn TTTTVN 
 

Đặc biệt, quý I, Công đoàn TTTT Việt Nam đã triển khai đào tạo trực tuyến Chương trình tập huấn những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trên hệ thống đào tạo, học tập trực tuyến VTC Edu. Đây được xem là phương thức hoạt động mới trong công tác đào tạo tập huấn, bước đầu góp phần mang lại hiệu quả hoạt động đối với công tác chuyển đổi số toàn diện hoạt động công đoàn của ngành Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, Công đoàn TTTT Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng App Công đoàn TTTT Việt Nam đến đoàn viên, người lao động trong quý II năm 2024.

         Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ tập trung thảo luận, cho ý kiến thống nhất một số nội dung hoạt động quan trọng trong quý II: Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông và Chương trình "Cảm ơn Bạn đồng hành!" năm 2024; phân công chuẩn bị các Đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn TTTT Việt Nam lần thứ ba. 
 

12 ĐỀ ÁN THUỘC Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

1. Chuyển đổi số Công đoàn TTTT Việt Nam

2. Công đoàn chăm lo chế độ chính sách, phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn cho đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn các cấp

4. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong tình hình mới

5. Đổi mới phương pháp phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả

6. Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động

7. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công tại công đoàn cơ sở

8. Phát huy vai trò công đoàn trong xây dựng thoả ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

9. Đổi mới công tác kiểm tra, hoạt động giám sát

10. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên

11. Công đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng

12. Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

 
 
Ban Tuyên giáo - Nữ công
Bình luận

Tin khác