Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

09:23 - Thứ Hai, 17/06/2024 Lượt xem: 1713 In bài viết

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với Đảng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đoàn viên, người lao động cả nước, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

      Truy cập Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) theo mã QR Code: 
 
 
 
Ban Tuyên giáo - Nữ công
Bình luận

Tin khác