Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Ký hiệu Ngày Trích yếu
601/BTG 29/10/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ VN
496/HD-CĐTTTT 27/11/2020 Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề năm 2020
57/CĐTTTT 05/02/2021 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
85/TG-TLĐ 08/03/2021 Đề cương tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khoá 2021-2026
VBCB/02/2021 03/03/2021 Văn bản Chi bộ tháng 02 năm 2021
87/HD-CĐTTTT 09/03/2021 HD Triển khai Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg
107/CĐTTTT-TG 23/03/2021 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
68/KH-CĐTTTT 23/02/2021 Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn
136/CĐTTTT-CSPL 02/04/2021 Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”
154/CĐTTTT-CSPL 07/04/2021 Tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
VBCB/03/2021 22/04/2021 Văn bản Chi bộ tháng 3 năm 2021
1793/TLĐ 06/04/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động
213/CĐTTTT-CSPL 07/05/2021 Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
181/HD-CDTTTT 08/05/2020 Hướng dẫn LĐST 2020
216/TB-CĐTTTT-TG 10/05/2021 Thông báo Về việc đề nghị xét tặng bằng LĐST