Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XV

02:12 - Thứ Hai, 23/07/2018 Lượt xem: In bài viết

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

KHOÁ XV - NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Chu Văn Bình, Chủ tịch

2. Trần Văn Sỹ, Phó Chủ tịch

3. Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch

4. Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch 

5. Lã Văn Thanh, Ủy viên BTV

6. Lê Văn Quang, Ủy viên BTV

7. Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV

8. Phạm Minh Tiến, Ủy viên BTV

9. Trần Đức Thích, Ủy viên BTV

10. Bùi Sơn Nam, Ủy viên BTV

11. Bùi Văn Hoan, Ủy viên BTV

12. Nguyễn Phương Anh, Ủy viên BTV

13. Nguyễn Thành Chung, Ủy viên BTV

14. Nguyễn Văn Sung, Ủy viên BCH

15. Thái Bình Thịnh, Ủy viên BCH

16. Nguyễn Thúy Lan, Ủy viên BCH

17. Trần Anh Đức, Ủy viên BCH

18. Phan Thị Phương Nhung, Ủy viên BCH

19. Phạm Quang Hưởng, Ủy viên BCH

20. Nguyễn Thanh Tuyên, Ủy viên BCH

21. Hoàng Minh Tiến, Ủy viên BCH

22. Nguyễn Minh Đức, Ủy viên BCH

23. Trần Minh Quang, Ủy viên BCH

24. Trịnh Quang Chiến, Ủy viên BCH

25. Trần Thị Việt Hà, Ủy viên BCH

26. Tân Hạnh, Ủy viên BCH

27. Triệu Tiến Thắng, Ủy viên BCH

28. Tô Mạnh Cường, Ủy viên BCH

29. Hoàng Minh Cường, Ủy viên BCH

30. Hoàng Đức Sơn, Ủy viên BCH

31. Hoàng Quốc Trường, Ủy viên BCH

32. Trần Đình Hùng, Ủy viên BCH

33. Dương Thế Lương, Ủy viên BCH

34. Trần Thị Thu Hiền, Ủy viên BCH

35. Ngô Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BCH

36. Nguyễn Phong Nhã, Ủy viên BCH

37. Vũ Thị Huệ, Ủy viên BCH

38. Nguyễn Ngọc Khánh, Ủy viên BCH

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TTTTVN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Lã Văn Thanh, Chủ nhiệm

2. Đinh Thị Linh Hương, Ủy viên

3. Trần Thị Yến Anh, Ủy viên

4. Đặng Thu Hà, Ủy viên

5. Tạ Hồng Quang, Ủy viên

6. Kiều Ngọc Long, Ủy viên

7. Trần Thị Việt Hà, Ủy viên

8. Nguyễn Hữu Tâm, Ủy viên

9. Bùi Thị Thanh Huyền, Ủy viên