Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX

03:26 - Thứ Năm, 21/05/2020 Lượt xem: 533 In bài viết

Ngày 16/5/2020, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 
Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Tổng doanh thu hằng năm bình quân tăng 36%, mức độ tăng trưởng doanh thu thực hiện năm cuối nhiệm kỳ so với năm đầu nhiệm kỳ là 170%. Lợi nhuận đạt gần 6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015 toàn Bưu điện tỉnh còn âm 3,5 tỷ đồng). Năng suất lao động tăng 164% so với đầu nhiệm kỳĐảm bảo việc làm cho 100% lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. 
 
 Ban chấp hành Đảng ủy Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với một số nhiệm vụ chủ yếu như: Giữ vững và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính truyền thống, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hành chính công góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Đổi mới mô hình kinh doanh, xây dựng đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong khai thác và quản lý dịch vụ...; Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, đảm bảo người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo đoàn thể quần chúng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 20% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng ít nhất 5%. Hoàn thành 100% nghĩa vụ đối với Nhà nước hàng năm. Phấn đấu hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả “Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam”.

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Long Giang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh nêu cao quyết tâm, phát huy những thành quả đã đạt được, nắm vững tình hình, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Bình luận

Tin khác