Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

11:00 - Thứ Sáu, 13/04/2018 Lượt xem: 1157 In bài viết

Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 2018 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

 
       Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam theo hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 2018;
 
         Chi tiết tại địa chỉ:
 
Bình luận