Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

02:43 - Thứ Tư, 19/09/2018 Lượt xem: 1117 In bài viết

Căn cứ Hướng dẫn số 1621/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 09/8/2018 về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội Facebook;

 
         Để tổ chức thành đợt tuyên truyền sâu rộng, có sức lan tỏa trong đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là các hoạt động hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin giới thiệu Văn bản số 1885/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc "Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam"; đồng thời đề nghị các công đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm được đề cập. 
 
         Download tại địa chỉ:
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận