HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020

11:22 - Thứ Sáu, 17/04/2020 Lượt xem: 585 In bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 147/HD-TLĐ ngày 21/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) xây dựng hướng dẫn trong các cấp công đoàn

 
         Chi tiết tại:
 
 
 
         Tải Bộ Luật Lao động năm 2019 theo đường dẫn:
 
 
 
Ban Chính sách Pháp luật
Bình luận

Tin khác