Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn

06:15 - Thứ Sáu, 13/08/2021 Lượt xem: 3252 In bài viết

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và Hướng dẫn số 29/HD-TLĐ ngày 04/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) xây dựng hướng dẫn trong các cấp công đoàn như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về tình hình, diễn biến, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch Covid-19 và những biến chủng mới do virus SARS-CoV-2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn TTTTVN về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn về chủ động, tích cực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời nỗ lực vượt khó, cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm “mục tiêu kép” góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội từ năm 2021 đến năm 2025.

- Lan tỏa các hoạt động thiết thực của các cấp chuyên môn và công đoàn, hình ảnh và việc làm có ý nghĩa của cán bộ công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin, tuyên truyền cần bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên.

- Tăng cường thông tin tích cực, thúc đẩy lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai trái, lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây hoang mang trong xã hội và đầu cơ, trục lợi gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng Internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo, kịp thời, cụ thể; phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trọng việc chấp hành chỉ đạo định hướng cũng như cung cấp thông tin để tuyên truyền một cách chính xác, kịp thời.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thường xuyên

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và địa phương trong phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường; (2) Bảo đảm mục tiêu kép (phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh); (3) Tập trung hỗ trợ các tỉnh, thành phố; các khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp.

- Thông tin, tuyên truyền  toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan chuyên môn; truyền thông giáo dục sức khỏe, chú trọng thông điệp “5K + Vắc-xin” và ứng dụng công nghệ.

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp trong đàm phán, mua và cung ứng vắc-xin về Việt Nam; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

- Tuyên truyền lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp về chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

- Tuyên truyền những nhận xét, đánh giá thiện chí, tích cực của các tổ chức quốc tế, dư luận, báo chí quốc tế ủng hộ quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

- Truyền tải thông điệp quốc tế về một Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 với phương cách phù hợp, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, nhân văn, là thành viên trách nhiệm, tích cực cùng nhân loại phòng, chống đại dịch.

2. Nội dung trọng tâm, trọng điểm

- Tuyên truyền những hoạt động thiết thực, những mô hình có hiệu quả của các cấp công đoàn hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cao trước tình hình diễn biến dịch phức tạp; việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động khi làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện theo phương châm “3 tại chỗ”…

- Giới thiệu, nhân rộng những câu chuyện, những hình ảnh dấn thân của cán bộ công đoàn hỗ trợ hàng tiêu dùng thiết yếu, chăm lo sức khỏe cho người lao động; thực hiện 3 cùng “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với đoàn viên công đoàn, người lao động; những cán bộ công đoàn phải cách ly y tế nhưng vẫn chăm lo cho đoàn viên; những việc làm, hành động thể hiện vai trò đồng hành trong công tác phòng, chống Covid-19 giữa CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn với nhau và với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn.

- Tuyên truyền đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn TTTTVN về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là gói hỗ trợ tại công văn số 360/CĐTTTT-CSPL ngày 19/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người  sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các nội dung tại công văn số 374/CĐTTTT-CSPL ngày 02/8/2021 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn của Công đoàn TTTTVN.

- Tuyên truyền những cá nhân, tập thể được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cấp công đoàn và cấp Công đoàn TTTTVN; tuyên truyền những nỗ lực vượt khó, hy sinh thầm lặng, làm việc không quản ngày đêm, bất chấp hiểm nguy vì sức khỏe nhân dân của lực lượng tuyến đầu.

III. PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Phương tiện thông tin, tuyên truyền

- Cập nhật hệ thống thông tin trên báo chí, phát thanh, truyền hình…để nắm bắt, đưa thông tin kịp thời, chính xác đến đoàn viên, người lao động.

- Phát huy tốt vai trò hệ thống thông tin cơ sở (Trang thông tin điện tử, bảng tin, loa truyền thanh… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).

- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc và truyền tải thông tin, đăng tải các video, clip, banner ảnh, infographics, biểu ngữ cổ động …trên nền tảng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…; sản xuất các bản tin bằng giọng nói, bản tin hình, bản tin PDF gửi bằng email; cổ động trực quan bằng băng rôn, banner, khẩu hiệu, sổ tay; khuyến khích sáng tác các sản phẩm văn hóa tinh thần (tranh vẽ, thơ, ca nhạc, tiểu phẩm…) tuyên truyền qua Internet.

- Thông tin đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn biết và đọc sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo ATVSLĐ” theo văn bản số 368/CĐTTTT-TG ngày 26/7/2021 của Công đoàn TTTTVN.

2. Biện pháp thông tin, tuyên truyền

- Phát huy vai trò của cán bộ công đoàn vừa là nguồn cung cấp thông tin chính xác, có chọn lọc, đúng thời điểm cho các kênh truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn về công tác phòng, chống dịch, chương trình hỗ trợ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do dịch Covid-19, vừa là kênh thông tin đảm bảo độ chính xác, tin cậy (chủ động, tích cực viết tin bài, kể các câu chuyện, hình ảnh xúc động của bản thân, đồng nghiệp, các tập thể vượt khó chống dịch, đảm bảo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn… đăng tải trên báo chí và mạng xã hội), vừa tham gia vào quá trình phân phối thông tin (chia sẻ bài viết trên báo chí và mạng xã hội).

- Tổ chức lực lượng thường xuyên tương tác (chia sẻ, bình luận và các ý kiến thể hiện cảm xúc) với thông tin, hình ảnh tích cực; không tương tác, chia sẻ các thông tin xấu, tin giả, tin độc hại, tin không rõ nguồn gốc.

- Xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn về những khó khăn, vướng mắc về điều kiện sống và làm việc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, như: Số điện thoại đường dây nóng, đăng ký qua các công cụ truyền thông xã hội (Zalo, facebook…).

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ xác minh, cung cấp địa chỉ tiếp nhận, giải quyết phản ánh của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đến thông tin về hoạt động, chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn.

- Cán bộ công đoàn tăng cường ứng dụng kỹ thuật, công nghệ truyền thông để thực hiện nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề khó khăn của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

- Khuyến khích CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn phản hồi thông tin, hình ảnh về hoạt động hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch Covid-19.

- Phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng với các cấp công đoàn; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Huy động đồng bộ sự tham gia của các cơ quan, lực lượng tuyên truyền trong và ngoài hệ thống công đoàn; chú trọng các kênh tuyên truyền tiếp cận được với nhiều người đồng thời phát huy vai trò hệ thống thông tin tuyên truyền tại cơ sở.

- Chủ động rà soát phát hiện sớm, kịp thời những “điểm nóng”, những đối tượng cơ hội, thù địch lợi dụng không gian mạng để kêu gọi, kích động đoàn viên, người lao động có hành vi trái pháp luật, gây lây lan dịch bệnh.

- Theo dõi dư luận báo chí, đặc biệt là các vấn đề “phức tạp, nhạy cảm” liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn để kịp thời đấu tranh, kiến nghị biện pháp xử lý các tin, bài không thuận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam ban hành hướng dẫn và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống các cấp công đoàn.

2. Các công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn và tình hình, đặc điểm, định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để phối hợp với chuyên môn triển khai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, có tính lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, hiệu quả.

3. Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của các cấp Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đẩy mạnh đưa tin, bài tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 để tạo thói quen đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tiếp cận thông tin từ hệ thống truyền thông công đoàn.

         Trên đây là Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn TTTTVN đề nghị các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 
Tải Hướng dẫn tại:
 
 
QR Code:
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận