Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng Công đoàn năm 2021

02:27 - Thứ Sáu, 22/10/2021 Lượt xem: 3515 In bài viết

Triển khai đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng Công đoàn năm 2021, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021

Ban Tuyên giáo
Bình luận