Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Ký hiệu Ngày Trích yếu
1133/BYT-MT 09/03/2020 Công văn 1133/BYT-MT
HD 490 06/03/2020 HD 490
92/CĐTTTT-CSPL 19/03/2020 Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
92/CĐTTTT-CSPL 19/03/2020 Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
101/QĐ-CĐTTTT 20/03/2020 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
165/VC-BTG 18/03/2020 Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
103/CĐTTTT-TG 24/03/2020 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
104/KH-CDTTTT 24/03/2020 Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020
110/CĐTTTT-CSPL 03/04/2020 Phát động truyền thông ứng dụng NCOVI
116/CĐTTTT-TG 03/04/2020 Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng chống dịch Covid-19
122/KH-CDTTTT 15/04/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
124/KH-CDTTTT 15/04/2020 Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
125/HD-CDTTTT 17/04/2020 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020
172/HD-CĐTTTT 28/04/2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức sơ kết 04 năm...
181/CĐTTTT 06/05/2020 Bộ câu hỏi tìm hiểu