Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Ký hiệu Ngày Trích yếu
564/HD-TLĐ 10/04/2018 Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
21-CT/TW 20/01/2018 Chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
340/CĐTTTT-CSPL 21/05/2018 340/CĐTTTT-CSPL Về việc triển khai hướng dẫn Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
1192/TLĐ 15/06/2018 Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
1269/TLĐ 26/06/2018 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
508/TB - CĐTTTT 03/08/2018 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức năm 2018.
1517/TLD 30/07/2018 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
1528/TLĐ 31/07/2018 Tuyên truyền phòng chống thiên tai
1623/TLĐ 10/08/2018 Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”
1885/TLĐ 14/09/2018 Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
675/TB-CĐTTTT 07/11/2018 Thông báo kết quả xét tuyển công chức
678/CĐTTTT 14/11/2018 Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
722/TB-CĐTTTT 03/12/2018 Thông báo Kết quả thi tuyển công chức năm 2018
81/KH-CĐTTTT 26/02/2019 Kế hoạch 81/CĐTTTT - Tổ chức tháng Công nhân năm 2019
TLTH 17/04/2019 Tài liệu Tập huấn Công tác Tuyên giáo 2019