Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

 Kế hoạch 81/CĐTTTT - Tổ chức tháng Công nhân năm 2019

Kế hoạch 81/CĐTTTT - Tổ chức tháng Công nhân năm 2019

 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm 2019