Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Thực hiện văn bản số 2187/TLĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018;         

Triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tháng hành động như sau: