Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn đề nghị TLĐ LĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019

Hướng dẫn đề nghị TLĐ LĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy hiệu quả mang lại nhiều giá trị làm lợi góp phần giúp đơn vị và doanh nghiệp ổn định và phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc tiêu chí và thủ tục xem xét, lựa chọn, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019 như sau: