Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 31/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8), Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8), Ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8), Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TT&TT VN) xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động với những nội dung sau: