Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/08/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

(giai đoạn 2016-2019)