Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Thực hiện văn bản số 373/BTGTLĐ ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019 (Tháng từ 10/11/2019 đến 10/12/2019).

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tháng hành động như sau: