Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Công văn số 480/TLĐ-TG ngày 18/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng